Kontakt


GDPR

SLEZSKÉ NEMOVITOSTI V SOULADU S GDPR

Zásady společnosti Slezské nemovitosti, s.r.o. pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme tyto základní osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů i bez Vašeho souhlasu za účelem identifikace obchodního subjektu:

Další osobní údaje, které zpracováváme, Vám zašleme na vyžádání dle formy spolupráce s naší společnosti.

Z jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

  1. plnění smlouvy v rámci požadavků a služeb souvisejících s užíváním nemovitostí
  2. plnění právní povinnosti správce
  3. ochrana životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo třetí osoby
  4. úkol ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci
  5. oprávněný zájem správce či třetí strany
  6. souhlas k zpracování dat pro marketingové účely, který lze kdykoliv odvolat

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Na co máte právo?

Jak můžete svá práva uplatnit?

COOKIES

Používáním našich webových stránek, mobilních webových stránek a mobilních aplikací souhlasíte s používáním souborů Cookies v souladu s těmito zásadami: